Privacy Statement en Cookieverklaring Ontlaat

Dit is de privacyverklaring van O’Prinsen & Partners V.O.F., tevens handelend onder de naam Ontlaat, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68095465. Deze privacyverklaring  is van toepassing op al onze merken, diensten en producten en heeft betrekking op de gegevensverwerking door Ontlaat door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website https://www.ontlaat.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Ontlaat gevestigd te Goirle in Nederland, is een online academie gericht op coaching en begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Ontlaat respecteert uw privacy en acht een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Als verwerkingsverantwoordelijke houdt Ontlaat zich bij de verwerking aan  de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Dit betekent onder meer dat Ontlaat uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelt en gepaste technische en organisatorische maatregelen treft om uw persoonsgegevens te beschermen.

Soorten gegevens
Voor de uitvoering van onze diensten verzamelen en verwerken we persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt. We verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende wijzen:

 • Als u een product of dienst van ons afneemt: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn om ons product of onze dienst goed te kunnen gebruiken (zoals naam, adres en woonplaats, bankrekeningnummer).
 • Als u een account aanmaakt en gebruikt: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt (zoals e-mailadres en gebruikersnaam).
 • Als u onze website(s) bezoekt: hierbij verwerken we met behulp van cookies informatie over uw gebruik van de website (zoals de pagina’s die u bezoekt en de advertenties die u op die pagina’s aanklikt). Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies onze cookieverklaring.
 • Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de levering van de nieuwsbrief (zoals naam en e-mailadres).
 • Als u anderszins gebruik maakt van de producten, diensten en aanbiedingen van Ontlaat, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval als u deelneemt aan een actie of een bericht plaatst op een van onze websites

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kunnen wij aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van onze diensten en producten. Dit gaat bijvoorbeeld om:

 • Apparaat gegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
 • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
 • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die aan ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
 • Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

Doeleinden
Ontlaat gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden.
Op basis van de uitvoering overeenkomst of totstandkoming van een overeenkomst:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst met u, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
 • Financiële afwikkeling.

Op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk relatiebeheer, marketing en verkoop:

 • Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • Om onze producten en diensten continu te verbeteren, te onderhouden en te optimaliseren.
 • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere relevante producten en diensten van Ontlaat indien u daar prijs op stelt.
 • Om doelgericht te adverteren. Wij maken daarbij een analyse van uw interesses en voorkeuren. Hiermee kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op uw behoeften en interesses. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
 • Om onze lezers en gebruikers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag verbeteren wij onze producten en diensten en stemmen ze beter af op uw wensen.

Soms vraagt Ontlaat uw toestemming om gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij cookies. Toestemming kunt u te allen tijde intrekken, dit heeft echter geen terugwerkende kracht.

Delen van persoonsgegevens
Ontlaat kan persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons aan u producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Dergelijke bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Ook kan het zijn dat we uw persoonsgegevens aan een derde beschikbaar stellen om een aangegane overeenkomst uit te kunnen voeren.

We zullen uw gegevens niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft gesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

E-mail
Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door ons indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Veiligheidsbeleid
We maken gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Bewaartermijn
Ontlaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw rechten
U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. We houden rekening met uw voorkeuren. U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar info@ontlaat.nl. We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek. Wij kunnen u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Op onze website(s) maken wij bij het aanbieden van onze diensten en producten gebruik van cookies.

Ontlaat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ontlaat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Denk hierbij aan het ingelogd zijn of cookies die het mogelijk maken te reageren. Daarnaast blijven uw gebruikersvoorkeuren erkend. Niet-functionele cookies zoals statistische cookies meten of een website goed functioneert.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van onder andere Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor het verbeteren van andere Google diensten en services. De verkregen analytics informatie wordt uitsluitend gebruikt binnen andere Google diensten voor analyse doeleinden. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost. Denk hierbij aan Slideshare  presentaties, YouTube  video’s en Vimeo video’s. Op vergelijkbare wijze als de social buttons maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat de betreffende partijen met de cookies en persoonsgegevens doen kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.

U kunt uw cookie-instellingen altijd bekijken of veranderen. Wij plaatsen alleen cookies waar u toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast kunt u altijd zélf cookies van uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen. Raadpleeg de toelichting op de instellingen van uw browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.